บริการจากเรา

ตรวจภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อมเฉียบพลัน

เป็นการตรวจหาภูมิแพ้แบบเฉียบพลันโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ ในลักษณะทันทีทันใด เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดหรือควรหลีกเลี่ยงสิ่งใด ที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ ..

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

เป็นการหาภูมิแพ้อาหารแบบแฝงโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ในลักษณะแฝงหรือเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้ เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ ...

ตรวจประเมินพันธุกรรมเพื่อการวางแผนการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับการได้รับสารอาหาร ระบบการเผาพลาญอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถวางแผนการปรับโภชนาการและวางแผนการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมกับยีนของคุณ

ตรวจประเมินพันธุกรรมเพื่อวางแผนการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณและเส้นผม

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุและสามารถวางแผนการดูแล รูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม ได้อย่างเหมาะสม

ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนคลอด-NIPT

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกก่อนคลอด เพื่อคัดกรองความผิดปกติที่พบบ่อย เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัว และความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม -  Newborn Screening

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการต่าง ๆ ได้มากกว่า 250 ชนิด เช่น ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น

Partners

LIFE BALANCE METHODOLOGY

882/14 ซอยเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32) แยก 11
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Chatuchak/ Bangkok/ Thailand

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์

โทร   : 02-117-9465 
         : 097-243-4226

© 2018 Life Balance Methodology