top of page

บริการจากเรา

Dandelion-.jpg

ตรวจภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อมเฉียบพลัน

เป็นการตรวจหาภูมิแพ้แบบเฉียบพลันโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ ในลักษณะทันทีทันใด เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดหรือควรหลีกเลี่ยงสิ่งใด ที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ ..

152181079.jpg

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

เป็นการหาภูมิแพ้อาหารแบบแฝงโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ในลักษณะแฝงหรือเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้ เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ ...

0004.png

ตรวจประเมินพันธุกรรมเพื่อการวางแผนการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับการได้รับสารอาหาร ระบบการเผาพลาญอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถวางแผนการปรับโภชนาการและวางแผนการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมกับยีนของคุณ

AW_ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ_-_Page_1_-_2.png

ตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน

เป็นการตรวจสำหรับประเมินภาวะเบาหวาน ไขมัน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด การทำงานของตับ ไต และการตรวจทางโลหิตวิทยา รวมรายการตรวจกว่า 20+ รายการ

ให้รู้จักสุขภาพตนเองมากขึ้น ได้ดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ให้มีสุขภาพที่ดี หรือสามารถนำผลตรวจไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้

Natural Model

ตรวจประเมินพันธุกรรมเพื่อวางแผนการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณและเส้นผม

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุและสามารถวางแผนการดูแล รูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม ได้อย่างเหมาะสม

Young Couple Expecting

ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนคลอด-NIPT

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกก่อนคลอด เพื่อคัดกรองความผิดปกติที่พบบ่อย เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัว และความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

Baby Holding Parent

ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม -  Newborn Screening

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการต่าง ๆ ได้มากกว่า 250 ชนิด เช่น ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น

bottom of page