top of page

บริการจากเรา

การตรวจภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อมเฉียบพลัน

เป็นการตรวจหาภูมิแพ้แบบเฉียบพลันโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ในลักษณะทันทีทันใด เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดหรือควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ และหาทางดูแลรักษาป้องกันได้อย่างเหมาะสม

Dandelion-.jpg

โรคภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อมแบบเฉียบพลันคือ? 

ภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน เกิดจากภูมิชนิด Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งความเร็วในการเกิดอาการแพ้หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้ หรือสัมผัสสิ่งที่แพ้เข้าไป เกิดขึ้นรวดเร็วทันทีแบบเห็นได้ชัดภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าเราแพ้สิ่งใด โดยเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคหรือภัยร้ายต่างๆ ประกอบกับเซลล์ที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจะหลั่งสาร Histamine ขึ้นซึ่งสาร Histamine จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้น โดยลักษณะภูมิแบบนี้สามารถทานยาแก้แพ้ซึ่งเป็น Antihistamine ช่วยบรรเทาอาการได้ แต่อย่างไรก็ดี มีคนไข้บางรายที่มีอาการจากภูมิชนิดนี้อยู่ในระดับที่รุนแรงจนถึงระดับที่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางป้องกัน

 

ลักษณะอาการของภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน

มักมีอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยสามารถสังเกตได้หลังจากทานหรือสัมผัสสิ่งที่แพ้ภายในสองชั่วโมง เช่น ผื่นลมพิษ ผื่นแดง คันตามผิวหนัง การจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้น คันตา การคันในลำคอหรือรู้สึกหายใจไม่สะดวก ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงมากเป็นพิเศษ อาจมีอาการหายใจไม่ออก หรือช๊อคหมดสติได้

 

กระบวนการในการตรวจ

เมื่อได้นัดหมายวันที่จะเข้ามาตรวจกับทางคลินิกแล้ว  ในวันที่รับการตรวจ จะมีนักเทคนิคการแพทย์ทำการซักประวัติ เจาะเลือด อธิบายและให้คำแนะนำเบื้องต้นในวันแรก หลังจากนั้นผลการตรวจแบบสรุปจะถูกส่งให้ทาง E-mail ในวันทำการวันถัดไป หลังจากนั้นจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ โทรศัพท์เพื่ออธิบายผลการตรวจและให้คำแนะนำในการปรับวิถีชีวิตในการทานอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคนในอีก 1 วันถัดมาหรือตามนัดหมาย และผลการตรวจฉบับเต็มพร้อมคำแนะนำ จะส่งให้ทางไปรษณีย์ใน 5-7 วันทำการ

Doctor and Patient

การเตรียมตัวก่อนตรวจภูมิแพ้

1.นัดหมายเพื่อรับการตรวจ

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

3. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหาร หรือยาที่ทาน

4. ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง เจาะเลือดที่ข้อพับแขน 2 CC

5. ตรวจภูมิแพ้เฉียบพลัน เจาะเลือดที่ข้อพับแขน 3 CC

6. จะได้ผลในช่วงเย็นของวันทำการวันถัดไป โดยจะส่งให้ทั้งทาง E-mail

7. ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้จะอธิบาย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและทานอาหาร หลังได้รับผลการตรวจ

8. ผลการตรวจและคำแนะนำรูปเล่ม จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ

bottom of page