แพคเกจ/โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

Credit Card

PROMOTION

ผ่อนชำระ 0% ​นาน 3 เดือน

สำหรับยอดตั้งแต่ 6,500 บาท ขึ้นไป

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน 

สำหรับยอดตั้งแต่ 17,500 บาทขึ้นไป

ผ่อนชำระ 0%
นาน 3 เดือน

l.jpg

PROMOTION

ชำระเงินสดลดอีก 500.-

เฉพาะรายการ ภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ร่วมกับภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อม 44 ชนิด

ชำระเงินสด

ลดอีก 500.-

แพคเกจตรวจภูมิแพ้

Green Salad

PACKAGE

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด

ราคา 16,500 บาท (จาก 20,500 บาท)

Falafel Balls

PACKAGE

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด

ราคา 6,500 บาท (จาก 7,500 บาท)

Wheat Field

PACKAGE

ตรวจภูมิแพ้อาหาร และสิ่งแวดล้อม 44 ชนิด

ราคา 4,000 บาท (จาก 6,000 บาท)

Cooking Tools

PACKAGE

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด
ภูมิแพ้อาหารและสิ่งแวดล้อม 44 ชนิด 

ราคา 18,500 บาท (จาก 26,000 บาท)