top of page

โรคภูมิแพ้เฉียบพลัน

โรคภูมิแพ้แบบเฉียบพลันคือ?
 

ภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน เกิดจากภูมิชนิด Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งความเร็วในการเกิดอาการแพ้หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้ หรือสัมผัสสิ่งที่แพ้เข้าไป เกิดขึ้นรวดเร็วทันทีแบบเห็นได้ชัดภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าเราแพ้สิ่งใด โดยเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคหรือภัยร้ายต่างๆ ประกอบกับเซลล์ที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจะหลั่งสาร Histamine ขึ้นซึ่งสาร Histamine จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้น โดยลักษณะภูมิแบบนี้สามารถทานยาแก้แพ้ซึ่งเป็น Antihistamine ช่วยบรรเทาอาการได้ แต่อย่างไรก็ดี มีคนไข้บางรายที่มีอาการจากภูมิชนิดนี้อยู่ในระดับที่รุนแรงจนถึงระดับที่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางป้องกัน

Girl Hiking in Mountains

ลักษณะอาการของภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน

อาการภูมิแพ้แบบชนิดเฉียบพลันมักจะมีอาการแพ้เกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถสังเกตได้หลังจากทานหรือสัมผัสสิ่งที่แพ้ภายในสองชั่วโมง โดยลักษณะอาการที่พบได้บ่อยตัวอย่างเช่น ผื่นลมพิษ ผื่นแดง ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ผื่นคันตามผิวหนัง การจามน้ำมูกไหลทันทีที่สัมผัสหรือสูดดม อาการเคืองตาหรือน้ำตาไหล โดยถ้าหากมี Antibody หรือ Histamine มากอาจมีอาการไข้ขึ้น อาการคันในลำคอหรือรู้สึกหายใจไม่สะดวก ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจมีอาการหายใจไม่ออก หรือช๊อคหมดสติ Anaphylaxis shock ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอันตรายต่อชีวิตได้

White WIld Flowers

คำถามที่มักพบบ่อย
 

  •  ภูมิแพ้แบบเฉียบพลันต่างกับภูมิแพ้อาหารแบบแฝงอย่างไร

ลักษณะของการแพ้เฉียบพลันคือ อาการจะเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างสังเกตได้ชัดภายใน 2 ชั่วโมง โดยมักมีอาการในกลุ่มของการจามน้ำมูกไหลมีไข้ หรือผื่นลมพิษ ซึ่งมีการสร้างภูมิแบบ IgE ซึ่งมีสาร Histamine ทำให้สามารถทานยาแก้แพ้ซึ่งเป็น Antihistamine ช่วยบรรเทาอาการได้

  •  ภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ควรตรวจซ้ำเมื่อไร

ในวัยตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไป ภูมิจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงกว่าวัยเด็ก ทำให้ผลการตรวจสามารถใช้งานได้หลายปี แต่ถ้าหากมีอาการใหม่เกิดขึ้นโดยที่ได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ตรวจพบว่าแพ้แล้ว  แต่จึงค่อยกลับมาตรวจซ้ำ

 
  •  เมื่อทราบผลการตรวจแล้วจะมีการรักษาอย่างไร

ภูมิแพ้แบบเฉียบพลันสามารถทานยาแก้แพ้เพื่อให้อาการดีขึ้นได้  แต่หากผลการตรวจพบว่าแพ้สิ่งใดได้ค่าสูงและมีอาการรุนแรงมาก ต้องใช้การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อภูมิแพ้นั้นด้วย

 
  •  ต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าตรวจ และตรวจโดยวิธีใด

ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร น้ำ หรือยาใดๆก่อนก่อนการตรวจ ซึ่งการตรวจใช้วิธีการเจาะเลือดที่แขนตรงข้อพับ

 
  •  ที่คลินิกไลฟ์บาลานซ์ของเรามีตรวจภูมิแพ้เฉียบพลันแบบใดบ้าง

มีให้บริการตรวจภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมเฉียบพลัน ซึ่งจะประกอบด้วยอาหารครึ่งหนึ่ง และสิ่งแวดล้อมอีกครึ่งหนึ่ง รวม 44 ชนิด (IgE44) 
 

Vaccinating

กระบวนการในการตรวจ

 

เมื่อได้นัดหมายวันที่จะเข้ามาตรวจกับทางคลินิกแล้ว  ในวันที่รับการตรวจ จะมีนักเทคนิคการแพทย์ทำการซักประวัติ เจาะเลือด อธิบายและให้คำแนะนำเบื้องต้นในวันแรก หลังจากนั้นผลการตรวจแบบสรุปจะถูกส่งให้ทาง E-mail ในวันทำการวันถัดไป หลังจากนั้นจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ โทรศัพท์เพื่ออธิบายผลการตรวจและให้คำแนะนำในการปรับวิถีชีวิตในการทานอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคนในอีก 1 วันถัดมาหรือตามนัดหมาย และผลการตรวจฉบับเต็มพร้อมคำแนะนำ จะส่งให้ทางไปรษณีย์ใน 5-7 วันทำการ

 

 


ทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

และ มาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการ


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003

bottom of page