top of page

บริการจากเรา

การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม

Newborn Screening 

การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม 

... ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อนเพื่อสุขภาพของที่ดีของลูกน้อย ...

เโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ส่วนใหญ่การตรวจวินิจฉัยแบบเดิม ๆ มักจะตรวจไม่พบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มแรกของทารก เนื่องจากเป็นระยะแฝงของการแสดงออกของโรค ด้วยเทคโนโลยีจาก LabGenomic ได้พัฒนาชุดตรวจ EnfantGuard 2.0 ซึ่งใช้เทคโนโลยี Next generation sequencing (NGS) ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมในระยะเริ่มแรกได้ครอบคลุมที่สุด

0005.png
ef.jpg

EnfantGuard™ เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมแบบครอบคลุมเด็กทารกแรกเกิด ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการต่าง ๆ ได้มากกว่า 250 ชนิด เช่น ภาวะปัญญาอ่อน ภาวะผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น

 

กลุ่มโรคหลักๆที่ EnfantGuard ตรวจเจอ

 • ความผิดปกติทางกายภาพ (Physical developmental disorder)

 • ความผิดปกติทางเพศ (Sexual developmental disorder)

 • ภาวะปัญญาอ่อน / ความพิการทางสติปัญญา (Mental retardation / intellectual disability)

 • โรคออทิซึม / โรคตื่นตัว (Autism / hyperactivity disorder)

 • ความผิดปกติทางชิ้นส่วนกระดูกร่างกาย (Deformation of a certain body part)

 • กลุ่มอาการอื่นๆที่ไม่เป็นที่รู้จัก (Other syndromes whose cause is unknown)

 

 

 

วิธีเก็บตัวอย่างและเตรียมสิ่งส่งตรวจ 

 

 1. ทำการเจาะเลือดส้นเท้าลูกน้อยใส่ในหลอดคาปิลลารี่ (Capillary Tube) ที่อยู่ในชุดเซต (EnfantGuard streck tube) โดยใช้เลือด จำนวน 2 หลอด

 2. ปิดป้ายชื่อ-นามสกุล ของผู้รับบริการที่ชุดเซต และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน เช่น เลขที่โรงพยาบาล (HN), วันที่เจาะ, ชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น

 3. กรอกรายละเอียดใบนำส่งตรวจ EnfantGuard Test Request Form (ดูจากตัวอย่างใบนำส่ง)โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายละเอียดของ ผู้รับบริการให้ตรงกับหลอดเลือด และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ในใบนำส่งให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, วันที่เจาะเลือด, น้ำหนัก-ส่วนสูง, อายุครรภ์, เลขที่โรงพยาบาล (HN),  ชื่อโรงพยาบาล, ชื่อแพทย์ผู้สั่งตรวจ, ประวัติการตรวจที่ผ่านมา เป็นต้น เพราะข้อมูลเหล่านี้สำคัญต่อการตรวจวินิจฉัยเป็นอย่างมาก

 4. การบรรจุสิ่งส่งตรวจก่อนนำส่ง ให้นำชุดหลอดเลือดทั้งหมดใส่ลงในถุงฟอยล์ที่มากับชุดเซต ก่อนบรรจุลงในกล่อง EnfantGuard shipping kit ส่งพร้อมกับใบนำส่งตรวจฉบับภาษาอังกฤษที่แนบมา กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนโดยมีทั้งลายเซ็นยินยอมของคนไข้และแพทย์ผู้ตรวจ
   

 

 

วิธีการนำส่ง

 

 1. เตรียมหลอดเลือดใส่กล่องพร้อมแนบใบนำส่งให้พร้อม แล้วเก็บรักษาไว้ในที่อณุหภูมิห้อง หรือถ้าไม่สามารถนำส่งได้ ภายในวันนั้นควรเก็บกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้องขณะรอการนำส่ง (ไม่ต้องแช่ตู้เย็น 4 องศา)

 2.  ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด ล่วงหน้าเพื่อให้มารับสิ่งส่งตรวจก่อนเวลา 15.00 น. (สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือบรรจุกล่อง EnfantGuard shipping kit ใส่ลงในซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ EMS เพื่อส่งไปรษณีย์ด่วนทันที (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ) เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้า กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการจัดส่งรูปแบบอื่นๆได้

 

 

ข้อควรระวัง

 

 1. ควรวางกล่องในลักษณะตั้งตรงเพื่อให้หลอดตั้งตรงไม่คว่ำหรือเอียง

 2. ปริมาตรเลือดที่เจาะไม่ควรต่ำกว่า 2 หลอดคาปิลลารี่ (Capillary Tube)

 3. ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีปัญหาเบื้องต้นทาง บริษัท ไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด จะแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อขอสิ่งส่งตรวจซ้ำ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

bottom of page