top of page

บริการจากเรา

การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

ตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน 

การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน ในราคาย่อมเยา ไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล
สำหรับประเมินภาวะเบาหวาน ไขมัน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด การทำงานของตับ ไต และการตรวจทางโลหิตวิทยา รวมรายการตรวจกว่า 20+ รายการ

 

ตรวจสุขภาพพื้นฐาน กับ Life Balance Methodology เราแบ่งเป็น 5 แพ็คเกจ ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย เริ่มต้นเพียง 1,290 บาท


ให้คุณรู้จักสุขภาพตนเองมากขึ้น ได้ดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ให้มีสุขภาพที่ดี หรือสามารถนำผลตรวจไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้

AW_food_sale_1890_goodlife_artboard1.jpg

แพ็คเกจ Good Life

สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 

     ครอบคลุมการตรวจระดับน้ำตาล ไขมันมัน ค่าตับ ค่าไต การอักเสบ คลอรีนเอสเตอเรส จากการได้รับยาฆ่าแมลง รวม 25 รายการ ดังนี้

 • ALB (Albumin) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ภาวะทุพโภชนาการ

 • TP (Total Protein) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ภาวะทุพโภชนาการ

 • GLOB (Globulin) ตรวจวินิจฉัยโรคตับ

 • A/G* (Albumin/Globulin ratio) ตรวจวินิจฉัยโรคตับภาวะทุพโภชนาการ โรคมะเร็งบางชนิด

 • TB (Total Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่านฯ

 • DB (Direct Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่านฯ

 • GGT (Gamma-GT) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ไต

 • AST (Aspartate Aminotransferase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ การอักเสบของกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะในร่างกาย

 • ALT (Alanine Aminotransferase) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับหรือการอักเสบในร่างกาย

 • ALP (Alkaline Phosphatase) ตรวจเพื่อวินิจฉัย โรคตับ ทางเดินน้ำดี โรคเกี่ยวกับกระดูก

 • CHE (Cholinesterase) ตรวจหาระดับคลอรีนเอสเตอเรสของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลง 

 • TBA (Total Bile Acid) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี

 • AMY (Amylase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับอ่อน

 • Total CK (Creatinine kinase) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ

 • GFR (Glomerular filtration rate) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของไต

 • UA (Uric Acid) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเก๊าท์ โรคไตฯ

 • BUN (Blood Urea Nitrogen) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไต

 • GLU (Glucose) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน

 • TC (Cholesterol) ตรวจไขมันคอเลสเตอรอล

 • TG (Triglycerides) ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์

 • HDL (HDL-Cholesterol) ตรวจไขมันดี 

 • LDL (LDL-Cholesterol) ตรวจไขมันเลว

 • BUN/Cr (BUN /Creatinine ratio) ตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไต

 • IBIL (Indirect Bilirubin) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตับ ทางเดินน้ำดี ภาวะดีซ่าน

 • Crea (Creatinine) ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคไตฯ

เพียง 1,890.- (ปกติ 3,500.-)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 • งดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

 • ควรสวมเสื้อที่ถอดง่าย สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 • แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนมาใช้บริการ

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30 นาที

 • รับผลการตรวจทางอีเมล ภายใน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคประจำตัวและต้องการตรวจทั่วไปเท่านั้น

 • การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการเจาะจงเพื่อคัดกรองหรือวินิจฉัยเฉพาะโรค อาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติม

 • แม้ผลการตรวจไม่บ่งชี้สัญญาณความผิดปกติใดๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรง จึงควรออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 • แพ็กเกจนี้ไม่มีการปรึกษาแพทย์หรือตรวจร่างกาย เนื่องจาก Life balance เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่วิเคราะห์ผลโดยนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้น ไม่มีแพทย์ประจำ

 • ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับบริการได้ โดยใช้พาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน

AW_ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ_-_Page_2_-_3.png

แพ็คเกจ Basic

สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี

 

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของตับ

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด

เพียง 1,290.- (ปกติ 1,800.-)

แพ็คเกจ Classic

สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของตับ

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด

 • ตรวจปัสสาวะ

 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด

 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ตรวจมะเร็งตับ

เพียง 2,200.- (ปกติ 3,300.-)

AW_ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ_-_Page_3_-_2.png

แพ็คเกจ Superior

สำหรับผู้ที่อายุ 45 ปี ขึ้นไป

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของตับ

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด

 • ตรวจปัสสาวะ

 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด

 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ตรวจมะเร็งรังไข่

 • ตรวจมะเร็งเต้านม

 • ตรวจมะเร็งลำไส้

 • ตรวจมะเร็งตับ

เพศชาย เพียง 3,290.- (ปกติ 4,500.-)

เพศหญิง เพียง 4,290.- (ปกติ 5,500.-)

AW_ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ_-_Page_4_-_2.png

แพ็คเกจ Executive

สำหรับผู้ที่อายุ 45 ปี ขึ้นไป

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • ตรวจการทำงานของไต

 • ตรวจการทำงานของตับ

 • ตรวจระดับไขมันในเลือด

 • ตรวจปัสสาวะ

 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด

 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • ตรวจมะเร็งรังไข่

 • ตรวจมะเร็งเต้านม

 • ตรวจมะเร็งลำไส้

 • ตรวจมะเร็งตับ

 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

เพศชาย เพียง 4,290.- (ปกติ 6,500.-)

เพศหญิง เพียง 5,290.- (ปกติ 7,500.-)

bottom of page