เกี่ยวกับเรา

LIFE BALANCE METODOLOGY

ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี

LBM เป็นศูนย์บริการทางคลินิกที่ทันสมัยครอบคลุมทุกๆด้าน โดยให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ค้นหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค  เช่น ตรวจภูมิแพ้อาหารมากกว่า 200 ชนิด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ LBM จะเจาะลึกลงถึงสาเหตุของโรค และประเมินความแปรปรวนในระดับเซลล์ลงลึกถึงระดับยีน และระดับดีเอ็นเอ เพื่อบอกถึงสภาพร่างกายโดยรวมและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการของโรค โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์ปัญหาในทุกๆระบบพร้อมกัน

นอกจากนี้ LBM ยังให้บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมอื่นๆ เช่น โรคความผิดปกติของโครโมโซม โรคที่เกิดความผิดปกติทางยีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่จะเกิดขึ้น ติดต่อ LBM วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและสอบถามถึงบริการของเรา

 

OUR EXPERTS

ผู้เชี่ยวชาญ

 

คุณภาพการรับรอง

QUALITY ASSURANCE

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด ให้ความสำคัญสำหรับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
The ILAC Mutual Recognition Arrangement
ISO 15189 : 2012
ISO 15190 : 2003

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด หมายเลขทะเบียน 4181/59 ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003     โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISO 15189
ISO 15190

Partners

LIFE BALANCE METHODOLOGY

882/14 ซอยเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 12) แยก 11
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Chatuchak/ Bangkok/ Thailand

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์

โทร   : 02-117-9465 
         : 097-243-4226

© 2018 Life Balance Methodology