top of page

เกี่ยวกับเรา

LIFE BALANCE METODOLOGY

ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี

LBM เป็นศูนย์บริการทางคลินิกที่ทันสมัยครอบคลุมทุกๆด้าน โดยให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ค้นหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค  เช่น ตรวจภูมิแพ้อาหารมากกว่า 200 ชนิด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ LBM จะเจาะลึกลงถึงสาเหตุของโรค และประเมินความแปรปรวนในระดับเซลล์ลงลึกถึงระดับยีน และระดับดีเอ็นเอ เพื่อบอกถึงสภาพร่างกายโดยรวมและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการของโรค โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์ปัญหาในทุกๆระบบพร้อมกัน

นอกจากนี้ LBM ยังให้บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมอื่นๆ เช่น โรคความผิดปกติของโครโมโซม โรคที่เกิดความผิดปกติทางยีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่จะเกิดขึ้น ติดต่อ LBM วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและสอบถามถึงบริการของเรา

expert

OUR EXPERTS

ผู้เชี่ยวชาญ

01.jpg

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์

A. Pimjai Naigowit, MT (ASCP)

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ หรือ อ. เล็ก จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 30 ปี จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงสาธารณสุข  และเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่ LBM

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาประจำกระทรวงสาธารณสุข

  • คณะกรรมการด้านการทดสอบและการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • คณะกรรมการด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • จดอนุสิทธบัตรเรื่องโรคไข้ฉี่หนู กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  • ผู้อำนวยการประจำสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 11 และ นักภูมิคุ้มกันวิทยา

quality

คุณภาพการรับรอง

QUALITY ASSURANCE

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด ให้ความสำคัญสำหรับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

Qdmsc_edited.jpg
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
iso-9001-logo-236FB79836-seeklogo.com.pn
ISO 15189 : 2012
ISO 15190 : 2003

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด หมายเลขทะเบียน 4181/59 ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003     โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISO15189 Thai.jpg
ISO15190 Thai.jpg
bottom of page