top of page

บริการจากเรา

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

เป็นการหาภูมิแพ้อาหารแบบแฝงโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ในลักษณะแฝงหรือเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้ เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ และหาทางดูแลรักษาป้องกันได้อย่างเหมาะสม

เป็นการหาภูมิแพ้อาหารแบบแฝงโดยดูภูมิจากเลือด ชนิดที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ในลักษณะแฝงหรือเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้ เพื่อให้ทราบว่าเราไม่ควรทานอาหารใดที่จะทำให้เกิดการอักเสบแบบต่างๆ และหาทางดูแลรักษาป้องกันได้อย่างเหมาะสม

Spaghetti and Wine

ลักษณะอาการของภูมิแพ้อาหารแฝง

มักจะมีอาการมาในลักษณะที่เราไม่ทราบสาเหตุและเป็นอยู่บ่อยๆแบบเรื้อรัง จะมีจุดเริ่มต้นจากทางเดินอาหาร โดยมีอาการที่แสดงได้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็น ท้องอืดจุกเสียด มีอาการเรอหรือผายลม อาการท้องผูก การมีลักษณะของกลุ่มสิวอักเสบหรือการอักเสบใต้ชั้นผิวหนังตามจุดต่างๆของร่างกาย เช่นใบหน้า ตามตัว แขนขา อาการคันคอไม่ทราบสาเหตุ การปวดหัวเรื้อรัง การปวดตามข้อ ซึ่งคนไข้มักจะมีอาการดังกล่าวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนไม่ว่าจะพยายามหาต้นเหตุอย่างไรก็หาไม่เจอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้เกิดจากการแพ้อาหารแบบแฝง

 


กระบวนการในการตรวจ

เมื่อได้นัดหมายวันที่จะเข้ามาตรวจกับทางคลินิกแล้ว  ในวันที่รับการตรวจ จะมีนักเทคนิคการแพทย์ทำการซักประวัติ เจาะเลือด อธิบายและให้คำแนะนำเบื้องต้นในวันแรก หลังจากนั้นผลการตรวจแบบสรุปจะถูกส่งให้ทาง E-mail ในวันทำการวันถัดไป หลังจากนั้นจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ โทรศัพท์เพื่ออธิบายผลการตรวจและให้คำแนะนำในการปรับวิถีชีวิตในการทานอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคนในอีก 1 วันถัดมาหรือตามนัดหมาย และผลการตรวจฉบับเต็มพร้อมคำแนะนำ จะส่งให้ทางไปรษณีย์ใน 5-7 วันทำการ

Scientist in the Lab

การเตรียมตัวก่อนตรวจภูมิแพ้

1.นัดหมายเพื่อรับการตรวจ

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

3. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหาร หรือยาที่ทาน

4. ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง เจาะเลือดที่ข้อพับแขน 2 CC

5. ตรวจภูมิแพ้เฉียบพลัน เจาะเลือดที่ข้อพับแขน 3 CC

6. จะได้ผลในช่วงเย็นของวันทำการวันถัดไป โดยจะส่งให้ทั้งทาง E-mail

7. ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้จะอธิบาย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและทานอาหาร หลังได้รับผลการตรวจ

8. ผลการตรวจและคำแนะนำรูปเล่ม จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ

bottom of page