บริการจากเรา

GenoPAC™ Diet

หลายๆคนมีมักเจอกับปัญหา

....การควบคุมน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ.....

ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ทำให้คุณไม่มั่นใจ โดยเฉพาะในกลุ่มสาวๆ และหนุ่มๆ

ให้ “GenoPACTM Diet”

ช่วยคุณจัดการกับปัญหาสุขภาพของคุณ

ขั้นตอนการตรวจ GenoPAC

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว วันที่เก็บตัวอย่าง และเซ็นชื่อลงในใบนำส่งให้ครบถ้วน (GenoPAC Request Form)

ติดสติกเกอร์หมายเลขผู้ตรวจลงบนแบบฟอร์มทั้งตัวจริงและสำเนา

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ควรเก็บตัวอย่างภายหลังจากแปรงฟันอย่างน้อย 30 นาที ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม (รวมถึง น้ำเปล่า) หมากฝรั่ง สูบบุหรี่ อย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาที

ควรระมัดระวังขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง หากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม อาจส่งผลทำให้ DNA เกิดการปนเปื้อนและผลการวิเคราะห์ที่ได้เกิดความผิดพลาด

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

เปิดซองที่บรรจุแล้วดึงก้านสำลีออกมา

⚠️ควรระมัดระวังไม่ให้ก้านสำลีสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้ DNA เกิดการปนเปื้อน

นำก้านสำลีถูที่กระพุ้งแก้มด้านละอย่างน้อย 20 ครั้ง

หลังจากนั้นนำก้านสำลีใส่ลงในหลอดและปิดฝาให้สนิท

เขย่าหลอดเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและสารเก็บรักษาผสมกันดีแล้ว

กรุณาติดสติกเกอร์หมายเลขผู้ตรวจบนหลอดเก็บตัวอย่าง

เก็บหลอดตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องและส่งตรวจวิเคราะห์ภายใน 3วัน

วิธีการนำส่ง

1. เตรียมชุดเก็บตัวอย่างใส่กล่องพร้อมแนบใบนำส่งให้พร้อม แล้วเก็บรักษาไว้ในที่อณุหภูมิห้อง หรือถ้าไม่สามารถนำส่งได้ ภายในวันนั้นควรเก็บกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้องขณะรอการนำส่ง (ไม่ต้องแช่ตู้เย็น 4 องศา)
 

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด ล่วงหน้าเพื่อให้มารับสิ่งส่งตรวจก่อนเวลา 15.00 น. (สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือบรรจุกล่อง GenoPAC shipping kit ใส่ลงในซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ EMS เพื่อส่งไปรษณีย์ด่วนทันที (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ) เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้า กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการจัดส่งรูปแบบอื่นๆได้

บริการตรวจสุขภาพระดับยีน

0004.png

WithGENE

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุและสามารถวางแผนการดูแล รูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม ได้อย่างเหมาะสม

0001.png

GenoPAC™ Diet

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับการได้รับสารอาหาร โภชนาการ ระบบการเผาพลาญอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามมา และสามารถวางแผนการปรับโภชนาการและวางแผนการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมกับยีนของคุณ

Partners

LIFE BALANCE METHODOLOGY

882/14 ซอยเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32) แยก 11
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Chatuchak/ Bangkok/ Thailand

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์

โทร   : 02-117-9465 
         : 097-243-4226

© 2018 Life Balance Methodology