top of page

บริการจากเรา

WithGENE™

หลายๆคนมีมักเจอกับปัญหา
....ความอ้วน....ผิวแก่ก่อนวัย....เส้นผมขาดหลุดร่วง....

เป็นการตรวจและศึกษาลักษณะพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เพื่อให้คุณทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบในอนาคต และหาแนวทางในการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมกับตัวคุณ

0004.png

ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ทำให้คุณไม่มั่นใจ โดยเฉพาะในกลุ่มหนุ่มๆ สาวๆ

ให้ “ WithGENE ” ช่วยคุณจัดการกับปัญหาสุขภาพของคุณ

WithGENE เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้คุณทราบถึงปัญหาที่ต้นตอของสาเหตุ และสามารถวางแผนการดูแล รูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม ได้อย่างเหมาะสม
wg-cody.png

WithGENE_BODY

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ความอ้วน ซึ่งความอ้วนมักส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ น้ำตาลในเลือดหรือความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอื่นๆ ตามมา การตรวจประเมินทางพันธุกรรมของ  “ WithGENE BODY ” ช่วยให้คุณทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นต้นตอของการเกิดปัญหาความอ้วนและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมา เพื่อให้คุณสามารถวางแผนจัดการกับสุขภาพของคุณได้อย่างถูกวิธี

GENE TEST

body.png
wg-skin.png

WithGENE_SKIN

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  ผิวแก่ก่อนวัย ผิวเสื่อมสภาพ จุดด่างดำ ผิวไม่ชุ่มชื้น การตรวจประเมินทางพันธุกรรมของ “ WithGENE SKIN ” ช่วยให้คุณทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นต้นตอของการเกิดปัญหาผิวพรรณต่างๆนานาและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมา เพื่อให้คุณสามารถวางแผนจัดการกับผิวพรรณของคุณได้อย่างถูกวิธี

GENE TEST

skin.png
wg-hair.png

WithGENE_HAIR

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เส้นผมขาดหลุดร่วง ผมบางหรือผมหนาผิดปกติ การตรวจประเมินทางพันธุกรรมของ “ WithGENE HAIR ” ช่วยให้คุณทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นต้นตอของการเกิดปัญหาเส้นผมของคุณและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมา เพื่อให้คุณสามารถวางแผนจัดการกับสุขภาพของคุณได้อย่างถูกวิธี

WithGENE_BODY

hair.png

ขั้นตอนการตรวจ GenoPAC

register01.png

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว วันที่เก็บตัวอย่าง และเซ็นชื่อลงในใบนำส่งให้ครบถ้วน (GenoPAC Request Form)

register02.png

ติดสติกเกอร์หมายเลขผู้ตรวจลงบนแบบฟอร์มทั้งตัวจริงและสำเนา

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ควรเก็บตัวอย่างภายหลังจากแปรงฟันอย่างน้อย 30 นาที ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม (รวมถึง น้ำเปล่า) หมากฝรั่ง สูบบุหรี่ อย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาที

warning.png

ควรระมัดระวังขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง หากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม อาจส่งผลทำให้ DNA เกิดการปนเปื้อนและผลการวิเคราะห์ที่ได้เกิดความผิดพลาด

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

01.png
เปิดซองที่บรรจุแล้วดึงก้านสำลีออกมา

⚠️ควรระมัดระวังไม่ให้ก้านสำลีสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้ DNA เกิดการปนเปื้อน

02.png
นำก้านสำลีถูที่กระพุ้งแก้มด้านละอย่างน้อย 20 ครั้ง

03.png
หลังจากนั้นนำก้านสำลีใส่ลงในหลอดและปิดฝาให้สนิท

04.png
เขย่าหลอดเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและสารเก็บรักษาผสมกันดีแล้ว

05.png
กรุณาติดสติกเกอร์หมายเลขผู้ตรวจบนหลอดเก็บตัวอย่าง

06.png
เก็บหลอดตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องและส่งตรวจวิเคราะห์ภายใน 3วัน

วิธีการนำส่ง

1. เตรียมชุดเก็บตัวอย่างใส่กล่องพร้อมแนบใบนำส่งให้พร้อม แล้วเก็บรักษาไว้ในที่อณุหภูมิห้อง หรือถ้าไม่สามารถนำส่งได้ ภายในวันนั้นควรเก็บกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้องขณะรอการนำส่ง (ไม่ต้องแช่ตู้เย็น 4 องศา)
 

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด ล่วงหน้าเพื่อให้มารับสิ่งส่งตรวจก่อนเวลา 15.00 น. (สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือบรรจุกล่อง WithGENE shipping kit ใส่ลงในซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ EMS เพื่อส่งไปรษณีย์ด่วนทันที (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ) เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้า กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการจัดส่งรูปแบบอื่นๆได้

บริการตรวจสุขภาพระดับยีน

0004.png

WithGENE

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุและสามารถวางแผนการดูแล รูปร่าง ผิวพรรณ และเส้นผม ได้อย่างเหมาะสม

0001.png

GenoPAC™ Diet

เป็นการตรวจประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับการได้รับสารอาหาร โภชนาการ ระบบการเผาพลาญอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อให้คุณทราบถึงต้นตอของสาเหตุ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามมา และสามารถวางแผนการปรับโภชนาการและวางแผนการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมกับยีนของคุณ

bottom of page