บริการจากเรา

การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรม
ก่อนคลอด

MomGuard ™

 

คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ด้วยการเจาะเลือดมารดาซึ่งใช้เทคโนโลยี NGS (Next generation sequencing) ในการวิเคราะห์ DNA ของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของมารดาในขณะตั้งครรภ์ (Cell-free fetal DNA) การทดสอบนี้มีสะดวกและปลอดภัยที่สุดในปุจจุบัน และมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำสูงมากว่า 99 % ครอบคลุมการวิเคราะห์ความผิดปกติของกลุ่ม Trisomy เช่น Down Syndrome (T21), Edwards Syndrome (T18), Patau Syndrome (T13) นอกจากนี้ MomGuardTM ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติแบบ Microdeletion syndrome สามารถตรวจหาเพศของลูกน้อย และสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมคู่อื่นๆได้ด้วย เช่น โครโมโซมคู่ที่ 9/16/22 ได้อีกด้วยโดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 10 สัปดาห์เป็นต้นไป และทราบผลภายใน 7 ถึง 14 วันทำการ 

ข้อดีของ MomGuard™


ถูกต้องแม่นยำ

ใช้โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุด ให้ผลที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่า 99%

ปลอดภัย

ปลอดภัยต่อคุณแม่และทารกในครรภ์เพราะใช้ตัวอย่างจากเลือดแม่เพียง 7-10 มิลลิลิตร

สะดวก

ไม่ยุ่งยาก เพราะหลังเก็บตัวอย่างเลือด แค่รอฟังผลและรับคำแนะนำ

รวดเร็ว

ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์เป็นต้นไปและทราบผลภายใน 7-14 วันทำการ

ครอบคลุม

ตรวจความผิดปกติได้ครอบคลุมที่สุด สามารถตรวจได้ในครรภ์เดี่ยว ครรภ์แฝด คุณแม่อุ้มบุญ และคุณแม่ที่ใช้ไข่บริจาค

ไม่แพง

ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้รับ

การันตีเพิ่มความมั่นใจ

มีเงินประกันให้ กรณีรายงานผลผิดพลาด และ
มีเงินชดเชยให้กรณีผลพบความเสี่ยงสูง สำหรับตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผล
 

ประสิทธิภาพของ MomGuard™ Test

ความแตกต่างระหว่าง MomGuard™ ทั้ง 3 ชุด

MomGuard™ Protect / MomGuard™ Protect Plus / MomGuard™ Protect Premium

วงเงินประกัน 2 ล้านบาท กรณีผลลบลวง 

> ตัวอย่างผลการตรวจ MomGuard™ 
3fca1bb0.png

บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนคลอด

MomGuard™

การตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารกในครรภ์ด้วยการเจาะเลือดมารดาซึ่งใช้เทคโนโลยี NGS (Next generation sequencing) ในการวิเคราะห์ DNA ของทารกที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือดของมารดาในขณะตั้งครรภ์ (Cell-free fetal DNA)

NICE® Test

การตรวจคัดกรองทารกก่อนคลอดโดยเฉพาะ กลุ่มอาการดาวน์ (Trisomy 21), กลุ่มอาการ Edwards syndrome (Trisomy 18), กลุ่มอาการ Patau syndrome (Trisomy 13) ความผิดปกติจำพวก Trisomy 9, 16 และ 22  และความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

Partners

LIFE BALANCE METHODOLOGY

882/14 ซอยเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32) แยก 11
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Chatuchak/ Bangkok/ Thailand

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์

โทร   : 02-117-9465 
         : 097-243-4226

© 2018 Life Balance Methodology