top of page

01

 • อาหารที่ตรวจพบการแพ้ชนิดแฝง (IgG) จะต้องตรวจพบการแพ้ชนิดเฉียบพลัน (IgE) ด้วยหรือไม่

 

 อาหารชนิดเดียวกันสามารถตรวจพบการแพ้ได้ทั้งชนิดแฝงและชนิดเฉียบพลัน แต่ไม่จำเป็นต้องแพ้ทั้งสองชนิดในทุกรายค่ะ

02

 • ในกรณีที่อาหารชนิดเดียวกัน เช่น กุ้ง ตรวจพบว่าเกิดการแพ้ทั้งชนิดแฝงและชนิดเฉียบพลัน เราจะปฏิบัติตัว อย่างไร

 

หากตรวจพบการแพ้ทั้ง 2 ชนิด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือรับประทานอาหารชนิดนั้นอย่างเด็ดขาด เพราะการแพ้ชนิดเฉียบพลันจะแสดงอาการทันทีหรือภายใน 2 ชม.หลังจากสัมผัสหรือรับประทานและยังส่งผลกระทบต่ออาการอื่นๆที่เป็นชนิดเรื้อรัง

03

 • ในกรณีที่อาหารชนิดเดียวกัน เช่น กุ้ง ตรวจพบว่าเกิดการแพ้ชนิดแฝงหรือเฉียบพลันอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ไม่แพ้ในอีกชนิด เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร

 

หากตรวจพบการแพ้ชนิดใดชนิดหนึ่งให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • การแพ้ชนิดเฉียบพลัน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือรับประทานอย่างเด็ดขาด เพราะอาการที่เกิดขึ้นจะเกิดทันทีหรือภายใน 2 ชม.หลังสัมผัสหรือรับประทานและอาการอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

 • การแพ้ชนิดแฝง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือรับประทานตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และเมื่ออาการดีขึ้น เราสามารถกลับมาหมุนเวียนรับประทานอาหารชนิดนั้นๆได้ 

04

 • กรณีที่ตรวจพบว่าแพ้ข้าวเจ้า (Rice) ควรจะทานข้าวสายพันธุ์ใดทดแทน

 

ควรรับประทานข้าวสายพันธุ์อื่น เช่น ข้าวเหนียว ข้าวสาลี ข้าวไรย์ เป็นต้น

05

06

 • กรณีที่ตรวจพบการแพ้ในสารอาหารหลัก เช่น ข้าวสาลี เราควรจะหลีกเลี่ยงอนุพันธ์ของสารอาหารเหล่านั้น (แป้งสาลี, รำข้าวสาลี) ด้วยหรือไม่
 

ควรหลีกเลี่ยงอนุพันธุ์ของสารอาหารหลักที่ตรวจพบด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

 • ถ้าอาการดีขึ้นหลังจากหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แพ้ไประยะหนึ่ง จะกลับมาทานอาหารชนิดนั้นอีกได้หรือไม่ และทานได้บ่อยเท่าไร

 

เมื่ออาการดีขึ้นกลับมารับประทานได้ค่ะ โดยในระยะแรกหลังจากรับประทานให้สังเกตอาการหลังจากรับประทานภายใน 48 ชม.หากพบว่าอาการที่เคยเป็นอยู่เกิดเป็นขึ้นอีก ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารชนิดนั้นต่อไป แต่หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้หมุนเวียนรับประทานอาหารชนิดนั้นได้ตามปกติ

07

 • กรณีที่ตรวจเด็กเล็กที่ยังทานนมแม่ เมื่อตรวจพบอาหารที่แพ้แล้ว แม่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นด้วยหรือไม่

 

แม่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ลูกตรวจพบด้วยค่ะ และควรจะตรวจคุณแม่ด้วยค่ะ

08

 • สิวที่ขึ้นบนใบหน้าหรือหลัง  มีสาเหตุมาจากการแพ้อาหารแฝงหรือไม่

 

เป็นไปได้ค่ะ เพราะอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเรื้อรังและหาสาเหตุไม่ได้ส่วนมาก มักเกิดจากการแพ้อาหารแฝง

09

 • ก่อนมาเจาะเลือดตรวจภูมิแพ้ ควรงดยาแก้แพ้ที่รับประทานอยู่หรือไม่

 

การตรวจภูมิแพ้ชนิดเฉียบพลัน ควรงดยาแก้แพ้ที่รับประทานอยู่อย่างน้อย 3 – 5 วัน เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ แต่การตรวจภูมิแพ้ชนิดแฝง ไม่จำเป็นต้องงดยา

bottom of page