เกี่ยวกับเรา

LIFE BALANCE METODOLOGY

ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี

LBM เป็นศูนย์บริการทางคลินิกที่ทันสมัยครอบคลุมทุกๆด้าน โดยให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ค้นหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค  เช่น ตรวจภูมิแพ้อาหารมากกว่า 200 ชนิด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ LBM จะเจาะลึกลงถึงสาเหตุของโรค และประเมินความแปรปรวนในระดับเซลล์ลงลึกถึงระดับยีน และระดับดีเอ็นเอ เพื่อบอกถึงสภาพร่างกายโดยรวมและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการของโรค โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์ปัญหาในทุกๆระบบพร้อมกัน

นอกจากนี้ LBM ยังให้บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมอื่นๆ เช่น โรคความผิดปกติของโครโมโซม โรคที่เกิดความผิดปกติทางยีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก่อนที่จะเกิดขึ้น ติดต่อ LBM วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและสอบถามถึงบริการของเรา

 

OUR EXPERTS

ผู้เชี่ยวชาญ

A. Pimjai Naigowit, MT (ASCP)

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ หรือ อ. เล็ก จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 30 ปี จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงสาธารณสุข  และเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่ LBM

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาประจำกระทรวงสาธารณสุข

 • คณะกรรมการด้านการทดสอบและการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • คณะกรรมการด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จดอนุสิทธบัตรเรื่องโรคไข้ฉี่หนู กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • ผู้อำนวยการประจำสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 11 และ นักภูมิคุ้มกันวิทยา

หัวหน้าแล็บปฏิบัติการ

ดร.รุจี พรชัย

มีประสบการณ์ทางด้านงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมากกว่า 10 ปี

และมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์และสเต็มเซลล์มากกว่า 5 ปี

 

ประวัติการศึกษา

2561 มหาวิทยาลัยมหิดล: ปริญญาเอก สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neurosciences) 

2545 มหาวิทยาลัยมหิดล: ปริญญาโท สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neurosciences)

2540  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2561-ปัจจุบัน  บริษัทไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด แลป: หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   

 • 2558-2560   ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: ผู้ช่วยนักวิจัย

 • 2553-2556   โครงการวิจัยและพัฒนาศาลายาสเต็มเซลล์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายนักวิจัย / นักวิจัยทางคลินิก / ผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก

 • 2553    โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร: หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2552     โรงพยาบาลบีเอนเอช กรุงเทพมหานคร: หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2548-2551    โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย: พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2547-2548    ศูนย์วิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 • 2540-2543    โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 

คุณภาพการรับรอง

QUALITY ASSURANCE

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด ให้ความสำคัญสำหรับระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาในการป้องกันโรค และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
The ILAC Mutual Recognition Arrangement
ISO 15189 : 2012
ISO 15190 : 2003

บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมโธโดโลจี จำกัด หมายเลขทะเบียน 4181/59 ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003     โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISO 15189
ISO 15190

Partners

LIFE BALANCE METHODOLOGY

882/14 ซอยเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 12) แยก 11
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Chatuchak/ Bangkok/ Thailand

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17.00 น.  ปิดวันอาทิตย์

โทร   : 02-117-9465 
         : 097-243-4226

© 2018 Life Balance Methodology