top of page

สิวและภูมิแพ้ผิวหนัง อาจเกิดจากภูมิแพ้อาหารแฝง !!จริงไหม? สิวและภูมิแพ้ผิวหนัง อาจเกิดจากภูมิแพ้อาหารแฝง!!

สิว เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยของมนุษย์ โดยในช่วงวัยรุ่น สิวมักมีสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่น ทั้งชายและหญิง โดยสิวที่เราพบได้บ่อยคือ สิวอักเสบ สิวอุดตัน และสิวผดตามหน้าผากและไรผม สาเหตุหลักของสิว แบ่งได้ 2 ปัจจัยดังนี้

  • ปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมน, กรรมพันธุ์, โรคเรื้อรัง

  • ปัจจัยภายนอก เช่น ยา, เครื่องสำอาง, สภาพแวดล้อม, แสงแดดและอุณหภูมิ ความสะอาด และอาหารที่เรากินเข้าไป

ภูมิแพ้ผิวหนังคืออะไร ?

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสามารถเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การแพ้เนื่องจากสัมผัสกับพืช ดอกไม้ จากการกินยา หรือจากการกินอาหาร โดยผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) ผื่นลมพิษ (Urticaria) และผื่นแพ้ (Contact dermatitis) เป็นผื่นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด แต่ผื่นภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารจะพบได้บ่อย 2 ชนิดคือ ผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) และผื่นลมพิษ (Urticaria)

ผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema; Atopic dermatitis) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) พบได้ประมาณ 10-20% ในเด็ก และ 1-3% ในผู้ใหญ่ สามารถเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย ที่พบบ่อยคือ คือ ด้านในข้อพับหรือด้านนอกของข้อเข่า ข้อศอก รอบคอ มือ แก้ม และหนังศีรษะ อาการที่พบได้บ่อย คือ ผิวแห้ง แดง ระคายเคือง ตกสะเก็ด และมีอาการคัน หากปล่อยไว้จนมีการติดเชื้อร่วมด้วย ผิวหนังอาจมีลักษณะของตุ่มน้ำขนาดเล็ก ผื่นผิวหนังอักเสบนี้มักพบว่า มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้มาก่อน

ลมพิษ (Hives; Urticaria) ?

ลมพิษ (Hives) หรือเรียกอีกอย่างว่า Urticaria มีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดงเกิดขึ้นตามผิวหนัง เมื่อออกแรงกดผื่นจะเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีขาวที่ตรงกลางของผื่น (วิธีสังเกตุ) ผื่นลมพิษแบ่งได้เป็น ระยะเฉียบพลัน (ไม่เกิน 6 สัปดาห์) และระยะเรื้อรัง (เกิน 6 สัปดาห์) สาเหตุของผื่นลมพิษเฉียบพลันที่พบได้บ่อย คือ เกิดจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง หรือเกิดจากการติดเชื้อ แต่ผื่นลมพิษเรื้อรังนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ส่วนมากมักพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานของร่างกายที่ต่อต้านอาหารบางชนิด

Comments


Featured Posts
bottom of page