top of page

“วันนอนหลับโลก : World Sleep Day”วันนอนหลับโลก เพื่อตระหนักถึงการนอนที่มีคุณภาพ

วันนอนหลับโลก 2567 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2567

การนอนหลับที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้มีสมาธิ จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี อารมณ์ดี และมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (The World Association of Sleep Medicine : WASM) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day ” ขึ้นทุกๆปี

ความหมายและความเป็นมา

วันนอนหลับโลก นี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 หลังจากนั้นก็จัดติดต่อกันต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี โดยสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการตั้งคำขวัญประจำปีขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน

คำขวัญวันนอนหลับโลก

คำขวัญวันนอนหลับโลก ประจำปี 2567 คือ "นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล Sleep Equity for Global Health”

"วันนอนหลับโลก" คืออะไร?

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) คือ วันรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับที่มีคุณภาพต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม

วัตถุประสงค์ของ "วันนอนหลับโลก"

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) มีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการนอนหลับ แต่ยังรวมไปถึงเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ และยังรวมไปถึงการศึกษาปัญหาเรื่องการนอนหลับในสังคม อันนำไปสู่กระบวนการป้องกันเพื่อความเข้าใจและปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมไปถึงการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับด้วย

กิจกรรมวันนอนหลับโลก 2567

ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานรณรงค์ "วันนอนหลับโลก 2567" ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2567 ณ โถงกิจกรรม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่ายพร้อมเกร็ดความรู้ เคล็ดไม่ลับสู่การนอนอย่างมีสมดุล การเสวนาเรื่องการนอนหลับเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อการนอนหลับที่ดี และยังรวมไปถึงการตรวจผู้มีปัญหาการนอน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

10 วิธีการนอนหลับที่ดี

  1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เพื่อให้เกิดความเคยชิน

  2. ลุกจากที่นอนทันทีเมื่อตื่น การสัมผัสแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้า ออกกำลังกายเบาๆหลังตื่นนอน 10 -15 นาที จะช่วยสมองและร่างกายตื่นตัว

  3. อาบน้ำอุ่น ดื่มนมหรือดื่มน้ำผลไม้ อ่านหนังสือเบาๆสมอง ก่อนนอน 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 10 นาที และเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมที่ตึงเครียด

  4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างน้อยวันละ 30 นาที ช่วยลดความตีงเครียดร่างกายและอารมณ์

  5. จัดห้องนอนให้มืด เงียบ สบาย ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี

  6. ควรใช้ที่นอนเวลานอนกลางคืนเท่านั้น ไม่ควรทำงาน ดูทีวีหรืออ่านหนังสือบนที่นอน

  7. หากเข้านอนแล้วยังไม่หลับภายใน 15 - 30 นาที ให้ลุกจากที่นอนและทำกิจกรรมให้ความเพลิดเพลินเช่นฟังเพลง อ่านหนังสือ เมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับไปนอนใหม่ ไม่แนะนำให้ดูทีวี ดูข่าว เล่นคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะเร้าความรู้สึกตื่นตัว ทำให้นอนไม่หลับ

  8. ไม่ควรงีบหลับในช่วงกลางวัน หากจำเป็นไม่ควรงีบเกิน 30 นาที

  9. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ก่อนนอน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาแฟอีนเช่นชา กาแฟ เกินวันละ2 ครั้ง

  10. รับประทานอาหารมื้อเย็นเบาๆ เช่นนม น้ำผลไม้ ไม่ควรดื่มน้ำมากก่อนเข้านอนเพราะจะให้ปวดปัสสาวะบ่อย รบกวนการนอนได้

การนอนหลับที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้มีสมาธิ จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี อารมณ์ดี และมีภูมิคุ้มกันที่ดี มาดูแลสุขภาพการนอนหลับของเราด้วยกัน

Comments


Featured Posts
bottom of page