top of page

ภาวะลำไส้รั่ว อันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม!ภาวะลำไส้รั่ว (Leaky gut syndrome)

โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเริ่มต้นที่ลำไส้ รู้หรือไม่ ลำไส้เรียกได้ว่าเป็นสมองที่สองของร่างกาย นอกจากจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยและดูดซึมอาหารแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย

เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป แน่นอนต้องผ่านการย่อยและการดูดซึมที่ลำไส้เล็กทั้งสิ้น ผนังลำไส้เล็กจึงเสมือนด่านคัดกรองสารเข้าสู่ร่างกาย และหากเรามีโภชนาการไม่ดี มีการรับประทานอาหารซ้ำๆ เดิมๆ สารอาหารไม่มี และมีปริมาณสารพิษตกค้างเกินกำหนดในอาหาร ทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เสียสมดุล ซึ่งเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ เซลล์จึงสูญเสียความสามารถในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร ทำให้สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรคต่างๆสามารถลอดเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยไม่ผ่านการกรอง

การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการให้สารผ่านเข้าออกผนังลำไส้นี้ เรียกว่า "ภาวะลำไส้รั่ว" หรือ "Leaky Gut Syndrome" ร่างกายจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ จนก่อให้เกิดปัญหาการอักเสบเรื้อรังซ้ำซากและกลายเป็นอาการเจ็บป่วยตามมา

สาเหตุที่ทำให้เกิดลำไส้รั่ว ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่การรับประทานอาหารก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญโดยเฉพาะอาหารแปรรูป อาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูง แต่มีเส้นใยไฟเบอร์ต่ำ นอกจากจะส้งผลให้ร่างกายสร้างกรดขึ้นมาทำลายผนังลำไส้แล้วยังเป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์ก่อโรคเพิ่มจำนวนมาก่อกวนผนังลำไส้แล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์ก่อโรคเพิ่มจำนวนมาก่อกวนผนังลำไส้จนรั่วในที่สุด

พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกหนึ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื้อรัง พักผ่อนม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารเดิมๆซ้ำๆ นอกจากจะทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบแล้ว ยังทำให้ลำไส้สัมผัสกับสารพิษตกค้างจากอาหารต่างๆเข้าไปสะสมตลอดเวลา จนถุงระดับที่ทำให้เป็นอันตรายต่อผนังลำไส้ได้

Comentarios


Featured Posts
bottom of page