top of page

ตรวจความยาวเทโลเมียร์ (Telomere Length)


การตตรวจความยาวเทโลเมียร์

คือการตรวจวัดอายุ เพื่อวัดอายุที่แท้จริง และความเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย

เทโลเมียร์ คือส่วนปลายของสายโครโมโซม ทำหน้าที่ปกป้องยีนภายในโครโมโซมไม่ให้ถูกทำลาย หรือหดสั้นลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น หรือเรียกง่าย ๆ คือ ความยาวของเทโลเมียร์จะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะมีอายุยืนได้นานเท่าไหร่ เปรียบเหมือนอายุของเซลล์ในร่างกาย หากสร้างพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เทโลเมียร์หดสั้นลง อายุของเซลล์ในร่างกายจะสั้นลง ความเสื่อมสภาพของร่างกายและความชราก็จะเกิดขึ้นเร็วก่อนถึงวัยอันควร อายุเซลล์ในร่างกายจะมากกว่าอายุจริงของเรา


ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร เมื่ออายุเซลล์แก่กว่าอายุจริง

  • เสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่สัมพันธ์กับความเสื่อมได้มากขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน

  • ผิวหนังเกิดความเหี่ยว ย่นเร็วกว่าวัย

  • การซ่อมแซมอวัยวะในร่างกายต่ำ

  • อายุสั้น เนื่องจากเซลล์ในร่างกายเสื่อมเร็ว

อย่าปล่อยให้ร่างกายแก่ก่อนวัย

รู้อายุเซลล์ในร่างกายวันนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนอนาคต อย่าปล่อยให้ร่างกายแก่ก่อนวัย

สามารถตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ ที่ ไลฟ์ บาลานซ์

Tel: 02-114-7635

Comentários


Featured Posts
bottom of page