top of page

Children Food Intolerance Preventive Package
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบมีโอกาสแพ้อาหารได้มากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากระบบทางเดินอาหารยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะนมวัว ไข่ไก่ อาหารทะเล และถั่วชนิดต่างๆ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาการแพ้อาหาร นอกจากหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาหารแพ้ ดังนั้น การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาชนิดของอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้จึงเป็นวิธีการเพื่อช่วยให้ลูกน้อยของคุณหลีกเลี่ยงจากอาหารที่แพ้และยังสามารถช่วยได้ทั้งโรคภูมิแพ้และโรคหืด นอกจากนี้ หากปล่อยให้ลูกน้อยได้รับอาหารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้แฝงจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองและการเจริญเติบโตในระยะยาว การเริ่มตรวจหา Food Intolerance Test สามารถตรวจได้ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยใช้เลือดเพียง 6 หยด หลังทราบผลการทดสอบแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ Life Balance Methodology จะเป็นผู้ให้คำแนะนำการปฎิบัติตน และวางแผนการทางโภชนาการสำหรับลูกน้อย รวมถึงจัดทำรายงานสีเป็นรูปเล่มระบุการแพ้อาหารถึง 221 ชนิดโดยเฉพาะสำหรับลูกของท่าน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจ food intolerance ของ Microarray ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ ที่มีความแม่นยำสูง ตรวจผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง พิเศษราคา promotion จากราคาเต็ม 20,500 บาท ลดเหลือ 17,500 บาท และอีก 16,500 บาทสำหรับลูกน้อยคนถัดไป

 Adult Food Intolerance Preventive Package Allergy Screening Test (IgG) Package

การแพ้อาหารในผู้ใหญ่ที่มักจะพบบ่อย ได้แก่ ไข่ อาหารทะเลและถั่วชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงอาการแพ้ได้อย่างชัดเจน แต่ในบางกรณีจะเกิดภาวะรับอาหารบางชนิดไม่ได้ (Food Intolerance) หรือภูมิแพ้อาหารแฝง เป็นปฏิกริยาของภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง โดยร่างกายจะเริ่มสร้างแอนติบอดีชนิด จี (IgG)  ทำให้เราไม่แสดงอาการแพ้ทันที แต่จะเกิดอาการเมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารชนิดนั้นซ้ำ ๆ จนร่างกายไม่สามารถกำจัดส่วนประกอบของภูมิต้านทานอิสระที่มีมากจนเกินไปได้หมด การรับอาหารบางชนิดไม่ได้ที่มักจะพบบ่อยคือ ภาวะพร่องน้ำย่อยน้ำตาลนม ซึ่งพบได้ถึง 1 ใน 10 คน ดังนั้น การตรวจเลือดเพื่อหาภาวะรับอาหารบางชนิดไม่ได้จึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้คุณสามารถรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง และการดูดซึมอาหารได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับตัวคุณ ผู้เชี่ยวชาญของ Life Balance Methodology จะเป็นผู้ให้คำแนะนำการปฎิบัติตน และวางแผนการทางโภชนาการสำหรับคุณ รวมถึงจัดทำรายงานสีเป็นรูปเล่มระบุการแพ้อาหารถึง 221ชนิด ด้วยเทคโนโลยีการตรวจ food intolerance ของ Microarray ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ ที่มีความแม่นยำสูง ตรวจผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง พิเศษราคา promotion จากราคาเต็ม 20,500 บาทลดเหลือ 17,500 บาท
 

 

ชุดตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด Food Detective 

 

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงราคาย่อมเยา โดยสามารถตรวจภูมิแพ้อาหารได้ถึง 59 ชนิด โดยเน้นเฉพาะฉพาะกลุ่มอาหารที่คนทั่วไปมีการอาการแพ้สูง เช่น  นมวัว แป้งสาลี ธัญพืช ถั่ว เนื้อ เนื้อปลา ผักและผลไม้บางชนิด และไข่  ราคา 8,500 บาท รวม VAT ลดเหลือ 6,500 บาท

 
 

RIDA Allergy Screening Test ( IgE 40 ชนิด ) Package. 

Package นี้เหมาะสำหรับผู้ที่พอทราบเบื้องต้นว่าตนเองมีอาการแพ้อาหารแบบเฉียบพลันและสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด  เช่น กลุ่มอาหารทะเล  ขนแมว ขนสุนัข นม ถั่วเหลือง ไรฝุ่น กุ้ง ข้าวสาลี เป็นต้น ซึ่ง RIDA Specific Screening Test จะทำการคัดกรอง กลุ่มอาหารและกลุ่มสารที่ก่อให้เกิดการแพ้แบบเฉพาะเจาะจงได้ถึง 40 ชนิด ราคารวม VAT 6,500 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท

พิเศษ ตรวจ​ IgG 221 และ RIDA Specific Allergy Screening Package พร้อมกันจากราคาเต็ม 27,000 บาท เหลือ 19,500 บาท

bottom of page